Neljateljeline nn Jegorovi tüüpi kaugühenduse reisivagun pikkusega 20,2 m

46

Standardne NSV Liidu raudteede platskaartvagun on ehitatud Jegorovi-nimelises tehases Leningradis 1940. aastal. Vagunit on hiljem kasutatud teemasinajaama elamisvagunina (PMS 08), mistõttu suurem osa selle originaalsisustusest pole säilinud, samuti puuduvad vaguni katusel algsed ventilaatorid. Vaguni viimaseks numbriks Eesti Raudteel oli 01404 ja see toodi Tallinna vagunidepoost Raudteemuuseumi eksponaadiks Haapsallu 20. detsembril 1997. Algselt on „kõvas vagunis“ olnud 46 magamiskohta ja 61 (hiljem maksimaalselt 86) istekohta, samuti iseseisev vesiküte (vagunisse oli üles seatud katel). Kaugühenduse reisivaguni mõlemas otsas asus tualettruum, ühes otsas ka ahjuruum. Vagunil on säilinud algne käsipidur. Vaguni taaraks algkujul oli kuni 44 tonni.