Kaheteljelised paakvagunid mahuga 25 m3

44

Tõenäoliselt 1940. aastate teises pooles ehitatud 2-teljelised paakvagunid kannavad hilisemaid Eesti Raudtee omatarbevagunite registreerimisnumbreid 0572 ja 0573. 1945-1948 ehitati taolisi vaguneid nii nõukogude tehastes kui reparatsioonimakseina Saksa tehastes. Paakvaguneis veeti algselt ilmselt bensiini, piiritust või muid vedelkaupu. Vagunitel on näha paagi kalibreerimisnumbreid (nt 48 [251]), mille järgi sai mõõdulatiga mõõtes vastavast juhendist teada paagis oleva vedeliku hulga. Kalibreerimisnumber 51 kuulus näiteks piirituseveo vaguneile, mille kodujaamaks oli Tapa ning sealt veeti Moe ja Rakvere piiritust mujale Nõukogude Liitu, aga ka Soome. Teeloleku ajal varastati piiritust keresse pisikeste aukude puurimise teel, mis pärast puutikkudega kinni topiti. Piirituseveovagunitel oli ümber katla ehitatud kinnine kaubavaguni kere (päikese käes katla kuumenemise vältimiseks) ja kere sees oli paagil kaitseklapp. Hiljem puidust kered lammutati, paagid kalibreeriti ringi ning vaguneid hakati mujal kasutama. Pärast 2-teljeliste vagunite liiklusest kõrvaldamist on vagunid leidnud vastavalt kohandatutena rakendust kas tuletõrjerongis või sõjatagavara desinfitseerimis- (degaseerimis-, desaktiviseerimis-) vagunitena. Haapsallu Raudtee- ja sidemuuseumi eksponaadiks toodi paakvagunid 2. märtsil 2017.