Jaamakell, 19. sajandi lõpp, P. I. Olovjanišnikovi Pojad, Jaroslavl, Venemaa

63

Jaamakell (станционный колокол) oli raudteejaamades perroonil reisijate rongile kutsumiseks ja rongi väljumisest teatamiseks, tulekahju ja õnnetuste korral ka häirekellaks.

Jaamakellasid on Eestis kasutatud alates esimese raudteeliini avamisest. Eesti iseseisvumise järel jäid jaamakellad kasutusele üksnes kitsarööpmelisel Pärnu-Tallinna raudteel kuni 1923. aasta kevadeni, mil sealgi asendati see hüüdega „Ärasõit!“. Nõukogude ajal võeti jaamakellad taas kasutusele jaamades, kus puudusid valjuhääldajad. Malmist nõukogudeaegsete kelladega teatati rongilemineku algusest ühe kellalöögiga ning rongi väljumisest 2 kellalöögiga kaks minutit enne rongi väljumist. Kui rong peatus jaamas vähem kui 2 minutit, anti 1 kellalöök rongi lähenemisel ning 2 lööki rongi peatumisel.

Jaamakellaga antakse signaale kõikide reisirongide, sega- ja sõjaväe inimveorongide väljumisel.

  • Esimene helistamine – 1 kellalöök – hoiatab rongi väljumisaja lähenemisest:
  1. a) lähtejaamas 20 minutit enne ärasõitu,
  2. b) vahejaamades, kus on peatus üle 2 minuti, rongi perrooni ääres peatumise hetkel,
  3. c) jaamades, kus rong peatub kuni 2 minutit, rongi lähenemisel jaamale.
  • Teine helistamine – 2 kellalööki – soovitab reisijatel istuda rongi:
  1. a) lähtejaamades ning vahejaamades, kus rong peatub üle 2 minuti, 2 minutit enne rongi väljumist,
  2. b) jaamades, kus rong peatub kuni 2 minutit, rongi perrooni ääres peatumise hetkel,
  • Kolmas helistamine – 3 kellalööki – teatab rongi kohesest väljumisest.

Looderaudtee signaalide määrused § 68, 1916

Jaamakella helistamine ilma löökide arvestamiseta teatas raudteelastele rongi väljumisest naaberjaamast.

Nõukogude ajal:

Reisi- (välja arvatud linnalähedaste rongide), kauba-reisi- ja inimrongide väljumisel naaberjaamast, kui neil rongidel on ette nähtud peatus antud jaamas, teatatakse sellest rea kiiresti järgnevate kellalöökidega, mis paarissuunaliste rongide puhul lõpevad kahe harvema ja tugevama löögiga, paaritusuunaliste rongide puhul ühe löögiga.

Reisijatele teatatakse jaamades eelseisvast rongileminekust ja reisi- (välja arvatud linnalähedaste rongide), kauba-reisi- ja inimrongide väljumisest järgmiselt:

  1. a) rongilemineku algusest – ühe kellalöögiga;
  2. b) rongi väljumisest – kahe kellalöögiga kaks minutit enne rongi väljumist.

Kui rongi peatus on vähem kui kaks minutit, siis antakse üks kellalöök rongi lähenemisel ja kaks kellalööki rongi peatumisel. Vaksalites, kus kasutatakse valjuhääldajaid, asendatakse kellalöögid teatamisega valjuhääldajate kaudu.

NSV Liidu raudteede signalisatsiooni juhend, 1961, § 110