Natalevitši süsteemi matkakontrolliseadmed: pöörmeposti täitevaparaat, 1952

59

Matkaks nimetatakse raudteel rongi või manöövrikoosseisu liikumise suunda jaama piires pöörmete kaudu, mis on vastavalt seatud, lukustatud ja signaalseadmetega seotud.

Insener Jevgeni Natalevitši süsteem võimaldas jaamakorraldajal kontrollida matkade ettevalmistamist pöörmeseadjate poolt ning pöörmete ja signaalide võtmesõltuvuse aparaatide abil vältida rongide vastuvõtmist hõivatud teele. Jaamakorraldaja ruumis asus korraldusaparaat ning pöörmepostides täiteaparaadid. Eesti raudteedel hakati seda süsteemi esmakordselt rakendama 1948. aastal Tartu piirkonna tähtsamates jaamades.