Kahetelejeline kinnine kaubavagun

45

Kaheteljeline kinnine kaubavagun kandejõuga 16,5 tonni

Selle 19. sajandi lõpust või 20. sajandi algusest pärit standardse tsaariaegse kaubavaguniga oli võimalik vedada kuni 1000 puuda kaupa. Samuti võis vagunisse mahutada 8 hobust või inimveo korral kuni 40 inimest. Hilisema kasutuse käigus on vagun saanud nõukogude SA-3 sidurid, kuid vagunil on säilinud algne käsipidur ning pidurirõdu konduktorile. Vagunit on kasutatud teemasinajaama elamisvagunina ja muuseumisse toomise järel taastatud kaubavagunina. Haapsallu Raudteemuuseumi eksponaadiks toodi vagun 20. detsembril 1997.