Mootordresiin DMSu 889

43

DMSu-889 (ДМСу-889) on elektriraudtee kontaktvõrgu hooldus- ja remonditöödel kasutamiseks mõeldud mootordresiin, mis on Eestis hiljem ümber kohandatud kontaktvõrgu mõõtmistöödel kasutatavaks sõidukiks. Tõstetava tööplatvormi asemele on nimelt monteeritud vanemat tüüpi vooluvõttur. Haapsallu Raudtee- ja sidemuuseumi eksponaadiks toodi 1970. aastate dresiin 2. märtsil 2017.